Privacy Policy

Privacy Policy

Als je de website van Marketing Blondjes bezoekt, willen we je de best mogelijke online winkelervaring bieden en gaan we zorgvuldig om met je gegevens. In deze privacyverklaring lees je alles over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marketing Blondjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

De gegevens die je verstrekt tijdens het plaatsen van een bestelling, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch – Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marketingblondjes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marketing Blondjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en speciale aanbiedingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en retour te verwerken
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om jou bezoek aan de website te analyseren en jouw online winkelervaring nog beter te maken

– Marketing Blondjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marketing Blondjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen van maximaal 24 maanden van je laatste bezoek aan de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marketing Blondjes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marketingblondjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Om geen nieuwsbrieven van ons meer te ontvangen, kan je je altijd uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief die je ontvangt.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marketing Blondjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@marketingblondjes.nl

Contactpersoon

Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marketing Blondjes? Laat het ons weten, dan komen we er graag samen met jou uit. Ook is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoongegevens.nl

Wijzigingen

Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen op de website worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is geschreven op 2 februari 2022.